Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2013

Hướng dẫn thao tác trong game Minh chủ võ lâm

Sau đây là 1 số thao tác cơ bản trong game Minh Chủ Võ Lâm

- Thao tác trên bàn phím của trò chơi
Mobie thông thường: Trên điện thoại thông thường, sử dụng phím điều hướng, phím chức năng, các phím số để tiến hành thao tác.
tt1
Màn hình mobie cảm ứng: Những máy di động không có bàn phím như (E680…) sử dụng phím đều hướng, phím chức năng, màn hình cảm ứng để tiến hành thao tác.
tt2
Thết lập hướng dẫn thao tác của riêng mình:
Đăng nhập vào game chọn: Hệ thống>Thiết lập trò chơi, thiết lập phím tắt theo ý muốn của mình.
1. Cách thiết lập phím tắt
- Thiết lập phím tắt Khí huyết, nội lực, thú cưỡi và các trang bị trong hòm đồ
Vào Menu> Vật phẩm> Hành trang
tt3
Chọn vật phẩm muốn đặt phím tắt và chọn Sắp xếp (Phím tắt)
tt4
Chọn phím tắt từ 1 đến 8
tt5
- Thiết lập phím tắt cho Võ Công (Skill)
Vào Menu> Nhân vật> Võ công
tt6
Chọn Võ công cần thiết lập phím tắt
tt7
Chọn phím tắt cho Võ công đó
tt9
- Thiết lập phím tắt khác
Để có thể thiết lập các phím tắt nhanh gọn và thuận tiện thay vì các thao tác mất thời gian các bạn có thể thiết lập phím tắt cho các thao tác hay sử dụng.
Vào Menu> Hệ thống> Phím tắt
tt10
Chọn số phím tắt sẽ đặt là 1 đến 8
tt11
Sau đó chọn phím tắt của các thư mục
tt12
Ví dụ: Xã hội > Người chơi lân cận
tt13
Vậy là đã đặt xong phím tắt người chơi lân cận cho phím 6.
Chúng ta sẽ chọn người chơi lân cận một cách nhanh chóng khi bấm phím 6
tt14