Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

Thiên địa quyết tổng kết đua tài tại máy chủ Tung Sơn

Sau một chặng đường đua tài tranh top tại máy chủ Tung Sơn hôm nay BQT thiên địa quyết xin thông báo kết qủa như  sau:

Danh sách top level

 Danh sách top level
 Thứ hạng                                                      Tên nhân vật
1                                                                       kaymyvita
2                                                                              !B!
3                                                                              1st
longphj
Teakwodo06
máykéo
4 – 10                                                                  Hắc_L0ng
£ãolão
Jenri
Dargon

Danh sách top tài phú

     Danh sách top tài phú
   Thứ hạng                                                                   Tên nhân vật
1                                                                                  Teakwodo06
2                                                                                  Hắc_L0ng
3                                                                                   kotex
Phần thưởng sẽ trao trong vòng 3 ngày từ ngày lên thông báo. Quý nhân sĩ xem thông tin phần thưởng tại đây: http://thiendiaquyet.info