Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

Nhận danh vọng trên diễn đàn cùng thiên địa quyết

Diễn Đàn Thiên Địa Quyết đã cho ra mắt chức năng Danh vọng trên diễn đàn


8
Điểm danh vọng này giúp các bạn có được nhiều phần quà giá trị cho mỗi tháng.
Dùng để quy đổi code trong tháng – code này sẽ được các vật phẩm trong game (ngân phiếu, kim phiếu …v..v.)
Danh vọng để làm gì ?
Danh vọng để có mức độ tin cậy khi bạn viết 1 chủ đề gì đó lên diễn đàn.
Danh vọng có thể dùng để đổi code Vip trong tháng.
Danh vọng có thể dùng để mua các vật phẩm trang trí title diễn đàn khi có event.
674
Danh vọng làm sao để có ?
Tham gia các event lớn nhỏ trong diễn đàn để có.
Bài viết hướng dẫn hay, hữu ích cho diễn đàn.
Quý đồng đạo chú ý theo dõi và nhận danh vọng từ  thiên địa quyết