Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013

Minh chủ võ lâm sự kiện mưa thuộc tính tháng 7

Tiếp nối sự kiện mưa thuộc tính tháng 6 hôm nay BQT minh chủ võ lâm xin giới thiệu sự kiện mưa thuộc tính tháng 7 đến các chư vị anh hùng theo dõi:

Thời gian diễn ra từ ngày 09/07 đến ngày 12/07
Đối tượng: Áp dụng cho 3 máy chủ Đồ Long Đao, Ỷ Thiên Kiếm, Tuyết Ẩm Đao
Khi Quý Anh hùng sử dụng Sách Chuyển sinh và Sách Tẩy điểm thuộc tính sẽ nhận được thêm điểm thuộc tính:
- Sử dụng sách Chuyển Sinh sẽ nhận được thêm 200 điểm thuộc tính
- Sử dụng sách Chuyển Sinh Siêu Tốc sẽ nhận được thêm 300 điểm thuộc tính
- Sử dụng sách Tẩy Điểm Thuộc Tính sẽ nhận được thêm 30 điểm thuộc tính
Đặc biệt, với mỗi thẻ nạp 100,000 VNĐ sẽ nhận được phần quà 1 Thỏi vàng, 500 Ngân Bổng và 10 Lễ bao Kinh Nghiệm Siêu Cấp.
Lưu ý: Phần quà thẻ nạp 100,000 VNĐ sẽ được trao trong vòng 24h kể từ khi nạp thẻ
Đối tượng: Áp dụng cho Máy Chủ Bá Vương Kiếm
Khi các Anh hùng nạp đến 1 mốc xu nhất định sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn và có giá trị:
STT
Mốc xu
Phần thưởng
1
400
3 Bảo thạch cấp4 (Nội công hoặc ngoại công)
2
800
5 Bảo thạch cấp 5 (Nội công hoặc ngoại công)
3
2500
1 Bảo thạch cấp 6 tự chọn + 200 Ngân bổng
4
4500
1 Bảo thạch cấp 7 tự chọn + 500 Ngân bổng
5
8,000
1 Bảo thạch cấp 8 tự chọn + 1000 Ngân bổng
Đặc biệt: khi sử dụng 1 Mật tịch sơ cấp sẽ nhận được 10 Điểm Thuộc tính.
Lưu ý: Phần thưởng mốc xu sẽ được trao trong vòng 72h sau khi kết thúc sự kiện