Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

Minh Chủ Võ Lâm Sáp nhập máy chủ

Để giải tỏa sức nóng của những ngày hè oi bức đồng thời là thể theo nguyện vọng của đông đảo đồng đạo võ lâm, Minh Chủ Võ Lâm quyết định sáp nhập máy chủ Tuyết Ẩm Đao và Đồ Long Đao làm một. 

tai-game-minh-chu-vo-lam
Thời gian từ ngày 03/07 đến hết ngày 20/07/2013
Tên server sau khi sáp nhập sẽ chính thức mang tên: Long Tuyết Kiếm
1.Thời gian đăng ký và chuyển sever:
- Thời gian đăng ký chuyển sever: Từ ngày 03/7 đến ngày 20/7/2013.
- Thời gian chuyển sever: 21/7/2013
2.Điều kiện chuyển sever:
- Những tài khoản đã nạp số tiền lớn hơn 50,000 VNĐ
- Những nhân vật có cấp độ (lever) từ 40 trở lên
3.Mẫu đăng ký chuyển server:
Quý anh hùng có thể chọn 1 trong 2 cách sau để đăng ký chuyển server:
*Trên hòm thư GM:
Mẫu đăng ký:
Account / Tên nhân vật muốn chuyển / Tên nhân vật mới (anh hùng tại server Tuyết Ẩm Đao phải tự tạo 1 nhân vật mới với môn phái bất kỳ bên server Đồ Long Đao nhưng TÊN NHÂN VẬT không được chứa ký tự đặc biệt. Sau đó, server Đồ Long Đao sẽ được đổi tên thành Long Tuyết Kiếm)
4.Hỗ trợ khi sáp nhập server:
- Chuyển tất cả trang bị trên người bao gồm các loại thú cưỡi và vật phẩm cần thiết. Các anh hùng hãy để trong hành trang.
- Ngân bổng và vàng chúng tôi sẽ gửi theo đúng số lượng có trên nhân vật.
- Xu chúng tôi sẽ tổng hợp và thêm sau khi chuyển nhân vật hoàn tất.
- Mỗi anh hùng sẽ được hỗ trợ:
300 Thẻ đại chân khí + 1 Thẻ vip + 10 Thiên La Đại + 10 Kiếm Mộc Đại + 10 Lệnh mở rộng hòm thư + 11 Bảo thạch khảm nạm phù (Cao)
(Nếu người chơi có Bảo thạch Tuyệt thế sẽ được hỗ trợ thêm Bảo thạch khảm nạm phù Siêu Cấp tương ứng với số lượng Bảo thạch)
- Và đặc biệt:
+ Tài khoản nạp 200,000 – 400,000 sẽ được hỗ trợ 99 Tẩy Luyện phù + 99 Phù Cường Hóa Cao
+ Tài khoản nạp 500,000 – 2,000,000 sẽ được hỗ trợ 300 Tẩy Luyện Phù + 300 Phù Cường Hóa Cao.
+ Tài khoản nạp 2,000,000 trở lên sẽ được hỗ trợ 500 Tẩy Luyện Phù + 500 Phù Cường Hóa Cao.
Lưu ý:
- Những tài khoản muốn chuyển phải có cấp độ (lever) lớn hơn 40 và số tiền đã nạp lớn hơn 50,000 VNĐ
- Mỗi tài khoản chỉ được chuyển 1 nhân vật.
- Anh hùng tại server Tuyết Ẩm Đao phải tự tạo 1 nhân vật mới với môn phái bất kỳ bên server Đồ Long Đao nhưng TÊN NHÂN VẬT không được chứa ký tự đặc biệt. Sau đó, server Đồ Long Đao sẽ được đổi tên thành Long Tuyết Kiếm
vl7